Afectar Oy on Aalto Start Up Centerin yrityskiihdyttämön asiakasyritys. Afectar Oy on tuottanut Help a Boss -verkkopalvelun, joka auttaa yrityksiä tehostamaan johtamistaan yksinkertaisesti, helposti ja kustannustehokkaasti.
Tarjoamme lisäksi koulutuspalveluita yrityksille. Koulutuksissa keskitytään vaikeiden tunteiden hyödyntämiseen ja hallintaan työelämän ongelmatilanteissa.
Koulutamme suoriutumisen ja työkyvyn johtamista esimiehille. Konsultoimme yrityksiä tekemättömän työn kustannusten hallinnassa ja työuupumuksen välttämisessä.
Tarjoamme yksilöille valmennusta työ- ja yksityiselämän hallintaan sekä tukea työuupuneille.

Koulutuspaketit

Koulutamme johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä keskustelemaan rakentavasti. Kohtaamiset herättävät tunteita, joiden hallintaa voi oppia.

Koulutuksissa keskitymme yrityksen valitsemiin aihealueisiin, kuten työkyvyn tai suorituksen johtaminen.

Valmennamme ja ohjaamme yksilöitä työuupumuksesta selviämiseen ja työelämätaitojen kehittämiseen.

Lue lisää

Työkykyjohtamisen ja suorituksenjohtamisen konsultointi- ja asiantuntijapalvelut

Tuemme yritystä suoriutumisen johtamisessa ja koulutamme tiedostamaan ja toimimaan ratkaisujen löytämiseksi.

Autamme tunnistamaan työkykyyn vaikuttavat tekijät ja arvioimaan suoriutumisvajeen kustannukset.

Autamme löytämään säästöjä tuottavia toimintatapoja suoriutumisen ja työkyvyn johtamiseen.

Lue lisää

Tukea ristiriitoihin ja työuupumukseen työyhteisöille

Tarjoamme ratkaisuja työnorganisointiin ja esimiestyöhön. Ulkopuolinen asiantuntija pystyy selkeyttämään tilannetta ja auttaa löytämään ratkaisuja.

Tarjoamme kokonaiskartoituksen tilanteesta, ryhmä- ja yksilövalmennuksia. Teemme toimenpidesuunnitelman yhdessä työyhteisön kanssa. Autamme seurannassa ja tilanteen pysyvässä ratkaisemisessa.

Lue lisää