Tilaa tästä työkykyä

Meillä on ammattitaito suoriutumisen johtamisessa tukemiseen ja kouluttamiseen tiedostamisesta toimintaan ja ratkaisuihin.

Tiedostaminen

1. Autamme tunnistamaan ja yksilöimään työkykyyn vaikuttavat asiat sekä yrityksen, työn ja henkilöstön olemassa olevat ja tulevaisuuden riskit.
2. Autamme ymmärtämään johtamisen, työolojen, terveyden, työn, tavoitteiden, työterveyshuollon ja esimiestyön vaikutuksen työkykyyn.
3. Autamme luomaan toimintatavat suoriutumisen ja työkyvyn johtamiseen.
4. Autamme löytämään tehokkaat tavat toimia työterveyshuollon kanssa.

Toiminta

1. Koulutamme johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä keskustelemaan neutraalisti.

  • Kohtaamiset herättävät tunteita, joiden hallintaa voi oppia.
  • Tunteiden tunnistaminen ja hallinta helpottaa puhumista.

2. Koulutamme johtoa ja esimiehiä antamaan palautetta tuloksellisesti.

  • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on opittava taito.
  • Vain oikein annettu ja vastaanotettu tavoite tuottaa tulosta.

3. Koulutamme esimiehiä tunnistamaan työntekijöiden erilaiset tilanteet ja suhteuttamaan ne työhön.

  • Tuloksellinen suoriutumisen johtaminen vaatii työyhteisön ja työntekijöiden tuntemista.
  • Tilanne ja aika vaikuttavat ihmisen ja työyhteisön suoriutumiseen.
Pysyvä ja kustannustehokas ratkaisu

1. Meillä on ammattitaito vähentää riskejä ja poistaa niitä.

  • Useimmat työkykyyn ja suoriutumiseen vaikuttavat asiat voidaan hallita hyvällä johtamisella.

2. Meillä on ammattitaito luoda pysyvä muutos suoriutumisen johtamiseen.

  • Suoriutumisen johtaminen vaatii jatkuvaa keskustelua ja seurantaa.

3. Meillä on ammattitaito löytää kustannustehokkaat ja pysyvät ratkaisut osatyökykyisille henkilöille.

  • Osatyökykyisten tilanteeseen on olemassa paljon hyviä vaihtoehtoja.

4. Meillä on ammattitaito neuvoa työnantajaa erilaisista tukimuodoista.

  • Useimpiin suoriutumisen ongelmatilanteisiin on mahdollista saada rahallista ja asiantuntijatukea.

Yhteystiedot:

tyokyky@afectar.fi
Afectar Oy
Energiakuja 3
00180 Helsinki
puh. 040 413 5262